เพื่อน้องๆคนใดสนใจที่จะอยากทักทายกันเพื่อสร้าง first impression ที่ดีให้แก่เจ้าถิ่นวันนี้พี่ๆทาง educatepark มี คำทักทายประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ให้พูดเพื่อทักทายหรือบอกลาให้แต่ละภาษาทางการของสวิสเซอร์แลนด์ค่ะ ตามตารางด้านล่างเลย

คำทักทายอย่างไม่เป็นทางการ สวิสเยอรมัน
Grüetzi Grew-tzee สวัสดีกับหนึ่งคน
Gruetzi mittenand Grew-tzee Mit-ein-an-der สวัสดีกับสองคนขึ้นไป
คำทักทายอย่างเป็นทางการ สวิสเยอรมัน
Gueten Morgen! Goe-eh-ten สวัสดีตอนเช้า!
Guetä Tag! Goe-eh-ta togg สวัสดีตอนเที่ยง
Gueten Abig Gueten Abig สวัสดีตอนเย็น
คำทักทายภาษาฝรั่งเศส (ตะวันตกสวิตเซอร์แลนด์)
Bonjour bon-zur สวัสดีแบบเป็นทางการ/ไม่เป็นทางการได้ทั้งสองแบบ
Salut Sah-loe สวัสดีแบบไม่เป็นทางการ หรือ ไฮ
Salut tout le monde! Sa-lyoo too luh mohnd สวัสดีทุกคน!
Bonsoir bon swa สวัสดีตอนเย็น
คำทักทายภาษาอิตาลี (สวิตเซอร์แลนด์ภาคใต้)
ciao chow สวัสดีอย่างไม่เป็นทางการ สามารถใช้เป็นคำบอกลาได้ขึ้นอยู่กับบริบท
salve sahl-veh สวัสดีอย่างเป็นทางการ สามารถใช้เป็นคำบอกลาได้ขึ้นอยู่กับบริบท
buongiorno bwohn djor-noh อรุณสวัสดิ์
buon pomeriggio bwohn poh-meh-rie-djoh สวัสดีตอนบ่าย
buonasera bwoh-nah seh-rah. สวัสดีตอนเย็น
คำทักทายภาษาโรมานซ์
allegra ah-leg-ruh สวัสดี
ciao chew
tgau gow
Bun di boen die อรุณสวัสดิ์
Buna saira boen-a serra สวัสดีตอนบ่ายหรือตอนเย็น
Buna saira boen-a serra สวัสดีตอนบ่ายหรือตอนเย็น
วลีต่างๆในภาษาสวิสเยอรมัน
An Guete An-goit-eh ทานให้อร่อย!
Adieu. Schönes Wochenende Ad-deh. Sshueh-ness Wo-cken-end-eh บาย บ๊าย ขอให้วันหยุดสนุกสนานเน้อ
Auf Wiederhoren Aouf Vee-der-hor-en or Oof Weidehöra เจอกันรอบหน้าน้า

เป็นยังไงกันบ้างค่ะ นี่เป็นตัวอย่างของ คำทักทายประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นะคะ หวังว่าเพื่อนๆจะลองจำไปทักทายชาวสวิสกันนะคะ

h h h  h h h h h h h h h h h h h i h i h i h i hi h i hi hi ihih hih ihi hihih ihi hihih ihi hhih hi ihi hi hi hi hi ihi hih hi hi ih hi hi hi i fh fh fh fhi fhi fhif hif hifh fhi fhif hifh fhfi fhi fhi f f f f ih fh if hi


อ้างอิง: Swiss German phrases you need to know | Expatica   กล่าวทักทายในสวิตเซอร์แลนด์ - เคล็ดลับ - 2021 (wikicell.org)
หน้ารวม Study Hotel in Swiss