ทำความเข้าใจกับ ระบบการศึกษาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

วันนี้เรานำข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบการศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์ มาฝากทุกคนค่ะ โดยทุกคนสามารถดูจากภาพ Infographic ด้านล่างได้เลย หรือจะดูคำอธิบายในตารางก็ได้ค่ะ การศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์จะแตกต่างจากเราแค่ไหน มีจุดไหนที่เหมือน หรือ ต่างกันบ้างนะ มาเริ่มกันเลย

ระบบการศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์ - ระบบการศึกษา
ต้นฉบับของรูปภาพ: grafik_bildung_e (educa.ch)

รายละเอียด ระบบการศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์ ในรูปแบบตาราง

ระบบการศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์ อายุ รายละเอียด
การศึกษาภาคบังคับ
อนุบาล 4 ปี จะเรียนโดยการเล่นเป็นหลัก ในแต่ละเมืองจะมีข้อแตกต่างกันออกไป
ประถมศึกษา 4-8 ปี จะเรียนคณิตศาสตร์แบบพื้นฐาน และมีการสอนรายวิชาที่เป็นความรู้พื้นฐานให้กับเด็ก
ให้เด็กได้ฝึกทักษะการเข้าสังคม เพราะตอนอายุ 4-8 ขวบ เด็กจะได้เรียนรวมกัน โดยเด็กจะได้เรียนโดยใช้วัฎจักรการเรียนเริ่มแรก หรือ First learning cycle
มัธยมศึกษาตอนต้น 9-11 ปี (เรียนสามปี อายุจะอยู่ที่
13-15 ปี)
มีอีกชื่อเรียกคือ ยิมเนเซียม เป็นระยะเวลาที่นักเรียนจะได้เริ่มเรียนภาษาแม่ของตัวเอง และเรียนภาษาอังกฤษคู่ไปด้วย
โดยเด็กส่วนใหญ่จะพูดได้อย่างน้อยสองภาษา และจะมีการเรียนในแขนงวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ควบคู่ไปด้วย
จะมีการให้เกรดแบบ 1-6 และในแต่ละปีก็จะมีการทดสอบด้วยว่าเด็กจะได้เลื่อนชั้นหรือไม่
การศึกษาแบบไม่บังคับ ระยะเวลา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
4-6 ปี
สายอาชีพ จะเป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนในสวิตเซอร์แลนด์ โดยจะใช้เวลาเรียนตั้งแต่ 2-4 ปี
สายบัณฑิต หรือบ้านเราจะเรียกว่าสายสามัญ ซึ่งจะได้เรียนวิชาเหมือนตอนมัธยมต้น แต่จะเข้มข้นกว่า แต่จะมีวิชาเสริมมาให้ด้วย นั่นก็คือ กฎหมายและเศรษฐศาสตร์
และการตัดเกรดก็จะเหมือนกันกับตอนเรียนมัธยมต้น โดยปกติแล้วจะใช้เวลาเรียน 3-6 ปี
หลักสูตรเฉพาะทาง
มัธยมศึกษาตอนปลาย
3 ปี เป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นขึ้นมามากและเป็นหลักสูตรสำหรับผูที่สนใจที่จะไปประกอบอาชีพในสายสุขภาพ
หรือสายครู โดยจะเป็นการเรียนคล้ายคลึงกับสายอาชีพแต่จะเจาะจงกว่ามาก
และตอนเรียนมาได้ 3 ปี ผู้เรียนจะต้องเลือกสอบ 6 วิชา จากที่เรียนมาทั้งหมด หากผ่านจะได้ประกาศและสามารถเข้าศึกษาในระดับต่อไปได้
ระดับอุดมศึกษา
ปริญญาตรี 3 ปี ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรเฉพาะทางที่ตนเองสนใจได้
ปริญญาโท 2 ปี จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีก่อน

ที่มา: Education in Switzerland: Here’s What You Need To Know (studyinginswitzerland.com)

โดยวันนี้เราก็มีคำศัพท์เกี่ยวกับระบบการศึกษามาฝากด้วยนะคะ

 1. Compulsory Education หมายถึง การศึกษาภาคบังคับ นั่นก็แปลว่านักเรียนทุกคนต้องได้เรียนในระดับนี้ค่ะ
 2. Kindergarten หมายถึง อนุบาล
 3. Primary education หมายถึง ระดับประถมศึกษา บ้านเราก็จะเริ่มตั้งแต่ ชั้น ป.1 – ป.6 ค่ะ และบ้านเราก็ยังแบ่งออกได้เป็น ประถมตอนต้น และ ประถมตอนปลายได้ด้วย
 4. Upper secondary education หมายถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย
 5. A  vocational school หมายถึง โรงเรียนอาชีวศึกษา
 6. A Baccalaureate school หมายถึง โรงเรียนที่เป็นสายบัณฑิตศึกษา
 7. Upper secondary specialized schools หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีหลักสูตรเฉพาะทาง
 8. Tertiary education หมายถึง การศึกษาในระดับอุดมศึกษา
 9. University หมายถึง มหาวิทยาลัย
 10. Institute หมายถึง สถาบัน
 11. Public School หมายถึง โรงเรียนรัฐบาล
 12. Private School หมายถึง โรงเรียนเอกชน
 13. Equivalent หมายถึง เทียบเท่า
 14. Lower secondary education หมายถึง มัธยมศึกษาตอนต้น
 15. Certificate หมายถึง ใบประกาศ
 16. Bachelor’s Degree หมายถึง ปริญญาตรี
 17. Master’s degree หมายถึง ปริญญาโท
 18. PhD หมายถึง ปริญญาเอก
 19. Undergraduate หมายถึง ปริญญาตรี
 20. Diploma หมายถึง ประกาศนียบัตร

ก็จบไปแล้วนะคะกับการความรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์ ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะ หลายคนอ่านเสร็จแล้วก็อาจจะมีความสนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมาด้วย คลิกที่นี่ เพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้เลยค่ะ

กลับไปยังหน้าหลัก