เกี่ยวกับ Educatepark

ความเป็นมา ของบริษัท บริษัท เซนทอรี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจ แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ภายใต้ชื่อ www.educatepark.com เริ่มให้บริการตั้งแต่ [...]

By |2021-03-08T07:00:14+00:00March 8th, 2021|Uncategorized|0 Comments

เรียนการโรงแรมและบริการที่สวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่สวยงามที่สุดในยุโรป มีชื่อเสียงในด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานสูงและการวิจัยที่เป็นเลิศ ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของยุโรปทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางของหลายคนไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือการศึกษา รวมไปถึงการพิจารณาประกอบอาชีพในสวิตเซอร์แลนด์หลังจากจบการศึกษาด้วย การศึกษาในสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการรับรองในระดับโลก และมีชื่อเสียงในด้านการจัดการโรงแรมและการบริการมากมาย ด้วยสภาพแวดล้อมและสถานที่ตั้งที่เอื้ออำนวยต่อการประกอบธุรกิจ รวมไปถึงการส่งต่อความรู้ในด้านการศึกษาโดยตรงจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งจ

By |2021-01-20T02:24:57+00:00January 12th, 2021|Uncategorized|Comments Off on เรียนการโรงแรมและบริการที่สวิตเซอร์แลนด์