สถาบัน IMI

International Management Institute Switzerland

IMI International Management Institute Switzerland

หลักสูตรและค่าใช้จ่าย


ศิลปศาสตร์เอกการเข้าครัว IMI

อนุปริญญา (Diploma)

ระยะเวลาการเรียน: 22 สัปดาห์ IMI
อนุปริญญาในการเรียนการเข้าครัวนานาชาติของสถาบันนี้มีหลักสูตรมาให้นักศึกษาที่ต้องการจะทำงานในอุตสาหกรรมการทำอาหาร
และยังมีหลักสูตรการจัดการทำอาหารที่ครอบคลุมอีกด้วยการสอนแบบทฤษฎี 70% ปฎิบัติอีก30%
ซึ่งเน้นไปในการพัฒนาความรู้และความสามารถให้การดูแลและจัดการควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทักษะการเข้าครัวอีกด้วย

คุณวุฒิวิชาชีพ (Higher Diploma)

ระยะเวลาการเรียน: 22 สัปดาห์
หลักสูตรนี่คือการเรียนปรังอาชีพระดับมืออาชีพที่ถูกออกแบบมาให้ศึกษาด้านทฤษฎีและการปฎิบัติอย่างเข้มข้นอีกทั้งยังมีการสอนเกี่ยวกับทักษะที่ต้องใข้การเข้าครัวระดับมืออาชีพอีกด้วย
ตามหลักการเรียนการสอนของ I.M.I ที่เรียน 70% ปฎิบัติ 30% แล้วนักศึกษาจะได้เรียนทักษะการจัดการต่างๆเพื่อเตรียมพวกเขาให้รู้จักจัดการสิ่งๆต่างในครัวอย่างมืออาชีพและพร้อมที่จะว่าจ้าง
การฝึกปฎิบัติจะจัดเตรียมโดยทีมฝึกงานของทางสถาบัน หลักสูตรนี้ถูกสร้างมาจากการปฎิบัติฝึกฝนและทฤษฎีต่างๆซึ่งจะประเมินคะแนนจากการสอบ การทำงานในคลาสเรียน เรียงความ รายงานและโปรเจ็คกลุ่มกับเดียวกับการนำเสนอ

ปริญญาตรี (BA Hons Degree)

ระยะเวลาในการเรียน: 22 สัปดาห์
หลักสูตรนี้เพราะสำหรับคนที่เรียนจบด้านคุณวุฒิวิชาชีพหรือเรียนเกี่ยวกับการเข้าครัวมาก่อน การเรียนการสอนมีทั้งการฝึกฝนและการเรียนการสอนภาคทฤษฎีที่เตรียมนักศึกษาให้พร้อมรับมือกับความท้าทายและความต้องการของครัวแบบมืออาชีพ ด้วยการเรียนแบบ 70% ทฤษฎีและ 30% ปฎิบัติที่เน้นไปในด้านการเรียนบริหารและจัดการธุรกิจขั้นสูงเพื่อที่จะมีความพร้อมในการรับมือการทำงานแบบมืออาชีพ
และการเน้นไปที่การเข้าครัวแบบสมัยนั้นนักศึกษาจะได้รับความท้าทายจากการต้องคิดค้นและพัฒนาอาหารเพื่อให้เข้ากับความต้องการในท้องตลาดปัจจุบัน
ระยะเวลา 3 ปี


ค่าใช้จ่าย

อนุปริญญา, คุณวุฒิวิชาชีพ, ปริญญาตรี
ค่าใช้จ่าย ราคา
CHF THB
ค่าหลักสูตร 23,750 787,000
ค่าแรกเข้า 2,800 93,000
ค่าที่พัก 2,800 93,000
ค่าอาหาร 2,500 83,000
ค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ
รวมทั้งหมด 31,850 1,054,000

ศิลปศาสตร์เอกการบริหารการจัดการ IMI

อนุปริญญา (Diploma)

ระยะเวลาในการเรียน: 22 สัปดาห์
ใจความสำคัญของหลักสูตรนี้คือเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการฝึกฝนในการปฎิบัติเพื่อหาช่องทางในการทำงานกับธุรกิจระหว่างประเทศและ
อุตสาหกรรมงานบริการต่างๆเพื่อให้ประสบความสำเร็จภายในอนาคต

คุณวุฒิวิชาชีพ (Higher Diploma)

ระยะเวลาในการเรียน: 22 สัปดาห์
หลักสูตรคุณวุฒิวิชาชีพนี้ถูกออกแบบมาเพื่อนักศึกษาต้องพัฒนาทักษะให้ก้าวหน้าในการทำงานด้านบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรม
ซึ่งหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นไปกลยุทธ์ในการบริหารจัดการในระดับสากลเฉกเช่นเดียวกับการแลกเปลี่ยนการค้าขายระหว่างประเทศ
นักศึกษาจะได้ทำเดียวและกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคาระห์และทักษะการจัดการ

ปริญญาตรี (BA Hons Degree)

ระยะเวลาในการเรียน: 22 สัปดาห์
หลักสูตรนี้จะเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อรับมือกับความท้าทายในการทำงานธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตรจะเน้นไปที่กลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่ดำเนินงานระหว่างประเทศและการเมือง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญในตลาดโลก
และการทำวิทยานิพนธ์นั้นจะช่วยในนักศึกษาด้วยตนเองเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญด้านนี้มากยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะประกอบอาชีพ
ด้านการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้และต้องการที่เลื่อนตำแหน่งในอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น


ค่าใช้จ่าย IMI

ระยะเวลา 3 ปี

อนุปริญญา, คุณวุฒิวิชาชีพ
ค่าใช้จ่าย ราคา
CHF THB
ค่าหลักสูตร 22,150 734,000
ค่าแรกเข้า 2,800 93,000
ค่าที่พัก 2,800 93,000
ค่าอาหาร 2,500 83,000
ค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ
รวมทั้งหมด 30,250 1,002,000
ปริญญาตรี
ค่าใช้จ่าย ราคา
CHF THB
ค่าหลักสูตร 24,750 800,000
ค่าแรกเข้า 2,800 93,000
ค่าที่พัก 2,800 93,000
ค่าอาหาร 2,500 83,000
ค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ
รวมทั้งหมด 32,250 1,068,000

ศิลปศาสตร์เอกบริหารธุรกิจหรือการตลาด IMI

อนุปริญญา (Diploma)

ระยะเวลาการเรียน: 22 สัปดาห์
ใจความสำคัญการเรียนหลักสูตรอนุปริญญานั้นเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่จะสร้างรายได้
ในอุตสาหกรรมด้านงานบริการและเพื่อให้ประสบความสำเร็จภายในอนาคต

คุณวุฒิวิชาชีพ (Higher Diploma)

ระยะเวลาในการ: 22 สัปดาห์
หลักสูตรคุณวุฒิวิชาชีพนี้สสร้างมาเพื่อนักศึกษาที่ต้องการจะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมงานบริการ หลักสูตรนี้มุ้งเน้นไปที่การพัฒนาธุรกิจและการท่องเที่ยวก
การดูแลจัดการทรัพยากรบุคลากร การตัดสินใจด้านการเงิน ดูแลและจัดการงานอีเว้นท์ร่วมไปถึงการดูแลเครื่องมือและอาหารต่างๆ
นักศึกษาทำงานแบบกลุ่มและแบบเดี่ยวเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ร่วมไปถึงการจัดการ

ปริญญาตรี (BA Hons Degree)

ระยะเวลาในการเรียน: 22 สัปดาห์
หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมนักศึกษาต้องการในด้านของผู้บริหารระดับสูงและมีการวัดระดับความเชี่ยวชาญผสมกันทั้งสองด้าน
ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรนี้เน้นการพัฒนาธุรกิจในเชิงกลยุทธ์ขององค์กรและการทำวิทยานิพนธ์นั้นจะช่วยในนักศึกษาด้วยตนเองเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญด้านนี้มากยิ่งขึ้น
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะประกอบอาชีพด้านการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้และต้องการที่เลื่อนตำแหน่งในอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น

ค่าใช้จ่าย IMI

ระยะเวลา 3 ปี

อนุปริญญา, คุณวุฒิวิชาชีพ
ค่าใช้จ่าย ราคา
CHF THB
ค่าหลักสูตร 22,150 734,000
ค่าแรกเข้า 2,800 93,000
ค่าที่พัก 2,800 93,000
ค่าอาหาร 2,500 83,000
ค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ
รวมทั้งหมด 30,250 1,002,000
ปริญญาตรี
ค่าใช้จ่าย ราคา
CHF THB
ค่าหลักสูตร 24,750 800,000
ค่าแรกเข้า 2,800 93,000
ค่าที่พัก 2,800 93,000
ค่าอาหาร 2,500 83,000
ค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ
รวมทั้งหมด 32,250 1,068,000

ประสบการณ์จากนักเรียนจริง (Testimonials from students at I.M.I)

1. Wilton De Carvalho

2.Hao-Jhe Yang (Howard)

3.Zeika Deina Amalia

ดูข้อมูลได้ที่
หน้ารวม