ความเป็นมา ของบริษัท

บริษัท เซนทอรี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจ แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ภายใต้ชื่อ www.educatepark.com เริ่มให้บริการตั้งแต่ ปี 2004 โดยมี วัตถุประสงค์หลักคือ ให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการไป เรียนต่อ ศึกษาต่อ ในระดับ มัธยม, วิชาชีพ, ป.ตรี, และป.โท รวมถึง เรียนปรับพื้นฐานที่ประเทศเจ้าของภาษาด้วย

บริษัทฯ ให้คำปรึกษาและข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อ มากกว่า 10 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศในแถบ เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อังกฤษและ อเมริกา เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายการศึกษาต่อที่มีประสบการณ์โดยตรง และดำเนินงานมานานกว่า 10 ปี จะเป็นผู้ให้คำแนะนำเรื่องหลักสูตรที่เหมาะสม การวางแผนการศึกษา สถาบันที่มีคุณภาพ งบประมาณที่ต้องเตรียม ประเภทของที่พัก รวมถึงคำแนะนำและการดำเนินเรื่องวีซ่า

เกี่ยวกับ Educatepark